Tortuga Boreal

Creació Conscient

Creant elements sostenibles, bonics i útils. Bioconstrucció.
A Tortuga Boreal ens dediquem a la construcció natural.

[list type=”bullets”]

 • Cases
 • Cabanyes
 • Refugis
 • Teulades
 • Revestimients
 • Estufes
 • Forns
 • Mobles
 • Talles artesanals
 • Armaris i mobles adaptats a cualsevol necesitat.

[/list]

 

Asesorament, cursos i tallers de técniques de bioconstrucció amb materials naturals.

 

Aquest banc de meditació es pot adquirir al FairMarket.

 

 

Rate and write a review

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tortuga Boreal

Creación Consciente

Creando elementos útiles, hermosos y sostenibles. Bioconstrucción
En Tortuga Boreal nos dedicamos a la construcción natural

[list type=”bullets”]

 • Casas
 • Cabañas
 • Refugios
 • Tejados
 • Revestimientos
 • Estufas
 • Hornos
 • Muebles
 • Tallas artesanales
 • Armarios y muebles adaptados a cualquier necesidad.

[/list]

 

Asesoramiento, cursos y talleres de técnicas de bioconstrucción con materiales naturales.

 

Este banco de meditación lo puedes adquirir en el FairMarket.

 

 

Rate and write a review

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tortuga Boreal

Conscious Creation

Creating sustainable, beautiful and useful items. Biocontruction.
In Tortuga Boreal we are dedicated to natural construction.

[list type=”bullets”]

 • Houses
 • Cabins
 • Shelters
 • Roofs
 • Coatings
 • Stovens
 • Ovens
 • Furniture
 • Handmade carvings
 • Cabinets and furniture adapted to any need

[/list]

Advice, courses and workshops on bioconstruction techniques with natural materials.

 

You can buy this Meditation Bench in FairMarket.

 

 

Rate and write a review

Your email address will not be published. Required fields are marked *