Gerard

Dedicat al món dels materials agradables que formen la pell i esquelet a casa, a cercar harmonia estètica en un entorn de treball o domèstic i cuidar la salut de tots els habitants, usuaris i entorn.

Rate and write a review

Your email address will not be published. Required fields are marked *