Τοπικός Κόμβος Ηρακλείου – Local Exchange Office

Τοπικός Κόμβος Ηρακλείου

Ενημερωθείτε για όλα τα διαθέσιμα οικονομικά εργαλεία του FairCoop και αποκτήστε τη δυνατότητα να κάνετε συναλλαγές με FairCoin, εύκολα, γρήγορα και απλά.
Βασική εργασία του Τοπικού Κόμβου μας αποτελεί η άμεση συναλλαγή μετρητών σε FairCoin και αντίστροφα. Βρισκόμαστε εδώ για να διευκολύνουμε αυτή τη διαδικασία και να προσφέρουμε έναν άμεσο και έμπιστο τρόπο για αυτές τις συναλλαγές. Επιπλέον, μπορούμε να σας ενημερώσουμε για τις κάρτες FairPay που κάνουν το FairCoin ακόμη πιο πρακτικό και εύχρηστο στις καθημερινές μας δραστηριότητες.

Part of our Local Node tasks is to support the physical exchanges of cash to FairCoin and vice-versa. We are here to facilitate that and create a more direct and trustful environment for such transactions. Furthermore, we can introduce you to FairPay cards as a mean to make FairCoin even more functional and useful to our everyday activities.

Rate and write a review

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Dedidakidon 15, Heraklion, Greece
Heraklion
Get directions
2nd Monday of each month, 5 - 8 p.m., 4th Monday of each month, 5 - 8 p.m.